Tamamlanan Projeler

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu

6 Eylül 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 2019 yılının “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygun görülmüştür.

Bu kapsamda Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından yürütülen Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 13-15 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.

16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi

16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi

İlk kez 1959 yılında Suut Kemal Yetkin'in girişimi ve yönetiminde, “Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi” adıyla dünya sanat tarihi literatüründe ‘Türk sanatı’ terimini ve kavramını uluslararası düzeyde, akademik çevrelerde bilimsel olarak kabul ettirmek amacıyla organize edilen “Türk Sanatları Kongresi” başlangıcından itibaren dört yılda bir ara verilmeksizin düzenlenmektedir.

Türk sanat tarihi alanında çalışan bilim insanları ve araştırmacıları akademik ortamda bir araya getirmek, bilimsel verilerin birikimi, belgelenmesi, müzakere edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasını sağlamak, Türk sanat tarihi araştırmalarına güç kazandırmak, araştırmacıları bu alanda çalışmaya teşvik etmek ve Türk kültürü ile sanatını tanıtmak kongrenin hedefleri arasındadır.

16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, 2-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Üç gün boyunca üç ayrı oturumda yurt içi ve yurt dışından bilim insanları ile araştırmacıların Kongre Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Komiteleri tarafından kapalı isim yöntemi ile seçilen tebliğler sunulmuştur. 

19 ülkeden (Türkiye, ABD, Japonya, Almanya, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Fransa, Yunanistan, Kanada, Polonya, Romanya, İspanya, Lübnan, İngiltere, Pakistan, Kazakistan, Mısır, Rusya) Türk sanatı ve kültürüne dair 117 bildiri sunulan Kongre; katılımcı düzeyi, izlenme yoğunluğu ve bilimsel seviyesiyle başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.icta16.hacettepe.edu.tr/index.html

Sağlıklı Yaşam Kültürünü Teşvik Projesi

Sağlıklı Yaşam Kültürünü Teşvik Projesi

Çocuk ve gençlere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılarak sağlıklarının korunması, gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel yükün azaltılması için toplumun fiziksel aktivite düzeyinin arttırılması amacıyla hazırlanan Sağlıklı Yaşam Kültürünü Teşvik Projesi hayata geçirildi.

Projede, fiziksel aktivitenin teşviki ve çevresel faktörlerin iyileştirilmesi için bisiklet yollarının yapımı uygun bulunarak bisiklet kullanımının fiziksel aktiviteyi artırmada en etkin araçlardan biri olduğu vurgulanmaktadır.

Sağlıklı Yaşam Kültürünü Teşvik Projesi, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülmüştür.

Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Projesi

Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Projesi

Zamanını Aşan Medeniyet Özbekistan Projesi; ticaret ve zanaatın merkezi olarak bilinen, kadim medeniyet ve şehirlere sahip, Çin’den Avrupa'ya kadar ulaşan, tarihî İpek Yolu açısından çok önemli toprakları barındırmaktadır.

Proje; Batı medeniyetine yön veren ve adeta açık hava müzesi görünümünde olan kadim belde Özbekistan’ı ve bu topraklardan çıkıp dalga dalga tüm dünyaya yayılan bir medeniyeti ve bu medeniyetle ortak noktalarımızı konu almaktadır.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Sanat Birimi’nin T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TİKA ve THY’nin destekleri, İstanbul ve Marmara Üniversitesi iş birliği ile düzenleyeceği, “Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Paneli” 20-28 Eylül 2019 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Art Gallery of Uzbekistan’da yapıldı. Sergide 28 Türk ve Özbek sanatkârın projeye özel hazırladığı 52 özgün eser yer aldı.

Proje kapsamında Türkiye ve Özbekistan’dan akademisyenlerin katılımıyla 20 Eylül 2019 tarihinde bir panel de gerçekleştirildi.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.zamaniniasanmedeniyet.com

IDEF 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı

IDEF 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı

Millî Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tarafından gerçekleştirilen IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’yla; yerli-yabancı savunma ve güvenlik sanayiinin imkân ve kabiliyetlerini en iyi şekilde tanıtmak ve katılımcı şirketleri potansiyel alıcılarla aynı platformda buluşturarak uluslararası iş birliği imkânları oluşturmak, fuara yerli ve yabancı şirket katılımını sağlamak, fuarı ülkemizin ve Türk savunma, güvenlik, havacılık ve uzay sanayiinin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. 

14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2019) ile ülkemizin ve Türk savunma sanayiinin, fuara katılacak heyet ve ziyaretçilere tanıtımı; savunma ve güvenlik alanlarında ülkeler arası ve küresel iş birliği imkânlarının geliştirilmesi, Türk savunma ve güvenlik sanayii firmalarının ihracat potansiyelinin geliştirilmesi, alıcı ile satıcıların bir araya getirilmesi ve fuar ziyaretçilerine, savunma ve güvenlik alanındaki teknolojik gelişmeleri daha yakından görme imkânlarının sunulması planlandı.

IDEF 2019 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 30 Nisan-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında, İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bölgesel Kariyer Fuarları 2019

Bölgesel Kariyer Fuarları 2019

“Yetenek Her Yerde” temasıyla düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları; T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi tarafından üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları, meslek odaları ve ilgili STK’ların iş birliğiyle gerçekleştirilen kariyer etkinlikleridir.

Öncelikle, üniversite eğitimi alan tüm gençlerimize birer yetenek olduklarını hissettirmeyi hedefleyen Bölgesel Kariyer Fuarlarının amaçları;

  • Ülkemizin her bölgesindeki üniversiteli gençler için istihdam ve staj konusunda fırsat eşitliği sağlanması,
  • Üniversitelerimizin kariyer merkezlerinin aktif hâle getirilerek, işverenler ile ilişkilerin güçlendirilmesi,
  • Kamu kurumlarının, nitelikli iş gücü arasındaki bilinirliğinin ve işveren marka değerinin artırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kamu kurumlarına kazandırılması,
  • Ülkemizde istihdamın büyük oranını karşılayan ve yetenek açığı bulunan KOBİ’lerimizin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarının ve kapasitelerinin artırılmasıdır.

Bölgesel Kariyer Fuarları ilk yılında, farklı bölgelerdeki 8 ilde, 87 üniversitemizin iş birliği ile düzenlenmiş olup 70 binden fazla genç yeteneğimizi 351’i kamu kurumu olmak üzere 1.315 işveren ile buluşturmuştur. Önümüzdeki yıl 10 ilde yapılması planlanan Bölgesel Kariyer Fuarları, her yıl daha geniş kitlelere ulaşarak düzenlenmeye devam edecektir.

Dünya Helal Zirvesi

Dünya Helal Zirvesi

Dünya Helal Zirvesi, (World Halal Summit) Müslümanların helal ürünler tüketmeleri konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlamak, helal ürün taleplerini karşılayabilmek ve bunun için güncel çözüm ve yenilikleri tüm dünyadan sektörün liderlerini, helal ürün uzmanlarını bir araya getirerek, ilham verici ve bilgilendirici bir organizasyon gerçekleştirebilmeyi hedeflemektedir.

Dünya Helal Zirvesi, 29 Kasım-2 Aralık 2018 tarihlerinde, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

http://www.worldhalalsummit.com.tr

4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri

4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri ile 1400 yıllık ilmî mirasımızı yeniden keşfetmek, İslâm dünyasıyla ortak lisanımız olan Arapça etrafında bir kültür şenliği ile buluşmak, İslâm dünyasında en zengin el yazma eserler kütüphanelerine sahip ülkemizi bu yönüyle daha bilinir kılmak amaçlanmaktadır. Geleneksel hâle gelen Arapça Kitap ve Kültür Günleri aracılığıyla İslâm dünyası ile çok yönlü bir kültür köprüsü oluşturulması, zengin ortak mirasımız Arapça kaynak kitaplarını ilgililerine sunmak, İslâm dünyasının dört bir yanından ilim insanlarını ülkemizde bir araya getirmek de hedeflenmektedir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nde bu yılki ana tema olan “Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler” başlığı çerçevesinde paneller, seminerler, söyleşiler ve yayıncı buluşmaları gerçekleştirildi. Bunun yanında “15 Temmuz” ile “Geçmişten Günümüze Kütüphaneler” resim sergileri açıldı.

4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri 22 Şubat-3 Mart 2019 tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe 30 ülkeden 100’den fazla ilim insanı, akademisyen ve yayıncı katıldı.

http://www.arapcakitapgunleri.com

Bir Dünya Barış’ı Projesi

Bir Dünya Barış’ı Projesi

Köklerini unutmadan geleceği inşa etme bilinciyle, yerli ve millî değerlerle birleşerek, gelenekle gelecek arasında köprü vazifesi görmüş, kültürel birikimlerimizin yaşatılmasına büyük katkılar sağlamış Barış Manço’nun anısına, Cumhurbaşkanlığı himayesinde “Bir Dünya Barış’ı” projesi, 14-15 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin önemli değerlerinden Barış Manço sanatında; barış, sevgi ve hoşgörü değerlerini vurgulamış, hümanist yaklaşımının yanı sıra insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmiştir. Projeyle, Manço’nun temsil ettiği değerlerin daha anlaşılır kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflendi.

“Bir Dünya Barış’ı” projesi kapsamında İstanbul Üniversitesi’nde “Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço Uluslararası Sempozyumu” ile Barış Manço’nun sanatı akademik çerçevede değerlendirilirken; Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki “20 Yılın Ardından Barış’a Özlem” paneli ile de yakın çevresi ve sanatçı dostlarının gözünden Barış Manço portresi ortaya konuldu.

Yaşlılık Şûrası

Yaşlılık Şûrası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Eylül 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 2019 yılının “Yaşlılar Yılı” ilan edilmesi ve bir Yaşlılık Şûrası’nın düzenlenmesi yönündeki açıklamalarına istinaden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde konu ile ilgili çalışmalar başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Yaşlılık Şûrası’nın en önemli amacı; daha aktif ve üretken bir toplum için hayat boyu öğrenme, yaş ayrımcılığı, yaşlı hakları, yaşlı ihmal ve istismarı, değişen aile ve toplum yapısı içinde yaşlının değeri, yaşlanmanın ekonomik boyutu, yaşlı bakımı ve yaşlı turizmi, kuşaklar arası dayanışma gibi konularda duyarlılık oluşturmaktır.

Yaşlılık Şûrası’nda; Asya ve Avrupa’da hızla yaşlanmakta olan ülkelerden temsilcilerin katılımıyla, konuya ilişkin uluslararası farkındalığın ülkemiz aracılığıyla oluşturulması, bunun yanında yaşlı refahı için sosyal politikalar alanında yapılması gerekenlerin vurgulanması, yaşlılık politikalarına yön verilmesi, uzmanlar ile konuya ilişkin multi-disipliner bir fikir paylaşımı ve farkındalık ortamının sağlanması amaçlandı.

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/102071/-yaslilarimiza-sahip-cikmak-gelecegimize-sahip-cikmaktir-

http://www.yasliliksurasi.gov.tr

II. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı

II. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarına toplumun farklı kesimlerinin erişebilmesi, bu uygulamaların kanıta dayalı olarak sağlık sistemine entegre edilmesi, uygulayıcıların ve uygulamaların standardize edilmesi önem arz etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2014-2023 Geleneksel Tıp Stratejileri ile ülkelerin bu alanda düzenleme yapma, modern sağlık sistemlerini geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları açısından güçlendirmeleri konusunda teşvik etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü bilimsel iş birliği ile kronik hastalıklarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının uluslararası katılımcılarla tartışılarak bilgi ve tecrübe paylaşımını amaçlayan II. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı Cumhurbaşkanlığı himayesinde 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

EURASIA AIRSHOW

EURASIA AIRSHOW

Türkiye son yıllarda havacılık ve uzay sanayisinde önemli başarılara imza atmıştır. Havacılık ve uzay sanayinde gelişmiş ülkeler seviyesine gelmek hedefleri bağlamında havacılık alanında her platformda ülkemizin temsil edilmesi bir gerekliliktir.

Havacılık ve uzay sanayinde büyüme hedefleri olan ülkeler için Airshow’lar büyük öneme haiz organizasyonlardır. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 25-28 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Eurasia Airshow projesi ile ülkemiz havacılık sektörü dünya ölçeğinde kendini tanıtma fırsatı bulurken, yeni iş ve çözüm ortaklarını bünyesine katmıştır.

Antalya Havalimanı’nda, 410 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara, 343 firma ve 67 ülkeden katılım sağlanırken, 27 bini profesyonel olmak üzere 157 binin üzerinde ziyaretçi fuarı ziyaret etmiştir. Türkiye’nin havacılık şovuna dayalı ilk fuarını 13 ülkeden 253 akredite basın mensubu izlemiş; fuarda 81 hava aracı sergisi ve yüzün üzerinde gösteri uçuşu da düzenlenmiştir.

Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erenleri (4. Etkinlikleri)

Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erenleri (4. Etkinlikleri)

Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı tarafından yürütülen “Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erenleri (4. Etkinlikleri)” ile İslam inancı ve kültür birliği çerçevesinde Anadolu ve Balkan ülkelerinin Müslüman insanları arasında hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve iş birliğinin sağlanması ve pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde panel, kültür geceleri, resim sergisi ve tarihî değeri bulunan eserlerin ziyareti şeklinde 4'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri Etkinlikleri, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Alevi Bektaşi kanaat önderleri ve dervişler dâhil çok sayıda kişinin katılımı ile 1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı

1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı” ile geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın, modern sağlık sistemine entegrasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. Kongre ve fuarda, medeniyetimizin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında günümüze miras kalan sağlık kültür birikiminin ve zengin şifalı bitki potansiyelinin uluslararası platformlarda tanıtımının gerçekleştirilmesi, uluslararası ticari, hukuk, eğitim alanlarında oluşturulabilecek iş birliklerin ve akademik bilimsel araştırmaların ortak altyapısının oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu amaçla açılışını Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleri ile onurlandırdığı 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı; alanında uzman bilim insanlarının katılımlarıyla 19-22 Nisan 2018 tarihleri arasında, “Medeniyetlerin Beşiğinde; Anadolu Tıbbı” sloganı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Yeditepe Bienali

Yeditepe Bienali

Fatih Belediyesi ve Klâsik Türk Sanatları Vakfı iş birliği ile klâsik Türk sanatları alanında Türkiye’deki ilk bienal olan Yeditepe Bienali, 31 Mart-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında 45 gün boyunca çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

www.yeditepebienali.com

Resimli Türkiye Florası Projesi

Resimli Türkiye Florası Projesi

Türkiye'nin bitki zenginliğini güncel verilerle kayıt altına almak üzere Cumhurbaşkanlığı himayesinde hayata geçirilen “Resimli Türkiye Florası Projesi”, Flora Araştırmaları Derneği çatısı altında 2009 yılında başlatıldı. 30 cilt olarak plânlanan eser, Türkiye sathından çeşitli üniversitelerden iki yüze yakın bilim adamı ve ressamın katkılarıyla yürütüldü.

Ülkemiz florası hakkında başka dillerde yazılan eserlerin -ülkemiz bitkileri hakkındaki çok önemli bilgi birikimi sağlamasına karşılık, bu bilginin halkımıza aktarılmasında- yeterince etkili olamaması ve devam eden bitki keşifleri yeni bir floranın yazılması ihtiyacını gündeme getirmiştir.

Bilgi aktarılmasında, bitki adının anahtar rolü nedeniyle, Türkçe bitki adlarının bilimsel doğruluğunu sağlayacak ve denetleyecek “Türkçe Bitki Adları Yönergesi” Flora Araştırmaları Derneği bünyesinde oluşturuldu ve sistemin işlemesini sağlayacak altyapı kuruldu.

Resimli Türkiye Florası’nın (RTF) ilk cildi 2014’te, ANG Vakfı ve Flora Araştırmaları Derneği eliyle, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldı. RTF’nin ikinci cildi de ANG Vakfı tarafından 17 Mart 2018’de yayımlandı; 3. ilâ 17. ciltlerin bilimsel ve sanatsal hazırlıkları Flora Araştırmaları Derneği ve ANG Vakfı iş birliğiyle Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde sürdürülmektedir.

Bu çalışmalar boyunca elde edilen bilimsel verilerin yanı sıra Resimli Türkiye Florası www.turkiyeflorasi.org.tr adresinde erişime açılmıştır.

Zümrüd-ü Anka Destanı

Zümrüd-ü Anka Destanı

TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Zümrüd-ü Anka Destanı” ile zengin Türk tarihini ve kültürünü tüm gerçekliğiyle ortaya koyabilmek, kültürümüzün birleştirici gücüyle tüm dünya insanlarını sevgiyle kucaklayabilmek amaçlanmıştır.

Zümrüd-ü Anka Destanı’nın ilk gösterimi 6 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde KKTC Cumhurbaşkanı onuruna verilen resmî akşam yemeği davetinde gerçekleştirildi.

06 Mayıs 2016 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde, 90 kişilik koro ve orkestradan oluşan müzisyen topluluğunun eşliğinde gerçekleştirilen, geçmişten bugüne kültürümüzün birleştirici gücüyle tüm dünya halklarını sevgiyle kucaklamayı amaçlayan Zümrüd-ü Anka Destanı Konseri’ni, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu ile TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası seslendirdi.

Kervan Projesi Belgeseli

Kervan Projesi Belgeseli

Kervan Belgeseli ile Çin’den yola çıkan ve asıl gayesi ticaret olan kervanların Anadolu topraklarında geçirdiği dönüşüm, Anadolu Selçuklu döneminden günümüze kalan mimari eserler kullanılarak anlatılmaktadır. Bu belgesel, Anadolu coğrafyasında 1920 kilometre uzunluğundaki Kuzey Doğu Anadolu Kervan (İpek) Yolu’nun hikâyesini anlatmıştır. Söz konusu rota üzerinde 13. yüzyılda yol alan kervan, Selçuklu şehirlerine uğramış; ilk dönem Müslüman Türk beyliklerinin topraklarından geçmiş ve 13. yüzyıl Anadolu topraklarındaki sosyal dokuyu günümüze taşımıştır. Özellikle kervan yolcularının bir süre sonra Türk topraklarında etkileşime girmesi sonucu oluşan tasavvufi bir arayış izleyiciye alt metin ile sunulmuştur.

Kervan Belgeseli; Iğdır, Erzurum, Erzincan, Tokat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, Burdur, Antalya illerinde çekilmiş, ayrıca Almanya ve Hollanda’da yapılan röportajlar belgeselde kullanılmıştır. Toplam 12 bölümden oluşan “Kadim Medeniyetin Yol Hikâyesi” Kervan Belgeseli 2016-2017 yılları arasında tamamlanmış ve 2018 yılında TRT Belgesel ve TRT 4K kanallarında yayınlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca; “Yolların Tanıkları Anadolu Selçuklu Hanları” ve “Kervan” isimli iki ayrı kitap da yayımlanmıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=LSFPy5rzR6U

Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması ve Sempozyumu

Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması ve Sempozyumu

Sanat tarihimiz için ilk olma özelliğine haiz; akademisyenler, sanatkârlar, sanatseverler ve konunun uzmanları tarafından ilgiyle takip edilen Hüsn-i Hat ve Hilye-i Şerîfe Sempozyumu 3-4 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyona, ülkemiz hattatlarının yanı sıra İran, Irak, Pakistan, Suriye, Mısır, Tunus, Fas ve Cezayir’le birlikte İngiltere ve ABD’de yaşan hat sanatkârları da eser göndererek sanat müsabakasında yerlerini aldı.

İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı’nın tertip ettiği Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması’na yüzlerce hat sanatçısı, birbirinden âlâ yüzlerce eserle katıldı.

Yeşilay’ın En’leri Zümrüdüanka Ödülleri

Yeşilay’ın En’leri Zümrüdüanka Ödülleri

Zümrüdüanka; Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından geleneksel hâle getirilen, yaptığı faaliyetler ile bağımlılıklarla mücadelede öncü olan, yaşam biçimleri ile örnek teşkil eden kişi ve kurumlara verilen prestij ödülleridir.

Zümrüdüanka’nın amacı; yaşantısı ile örnek teşkil eden, gençleri olumlu yönde etkileme gücüne sahip ve hayatının her aşamasında bağımlılıklarla mücadele eden kişileri ve bu mücadeleyi destekleyen kurum ve kuruluşları ön plana çıkarmaktır.

Bu kapsamda 2016 yılı Yeşilay Haftasında yapılan ve yaşam biçimleri ile örnek teşkil eden kişilerin, yaptığı çalışmalar ile bağımlılıkla mücadeleye destek olan kurum ve kuruluşlara “Yeşilayın En'leri” olarak Zümrüdüanka Ödül Töreninde ödül verildi.

http://www.yesilay.org.tr

Devlet Millet El Ele Hep Beraber Tribüne Yıldızlar Karması Maçı

Devlet Millet El Ele Hep Beraber Tribüne Yıldızlar Karması Maçı

Ülkemizin son dönemde maruz kaldığı terör saldırıları karşısında, futbol ailesi birlik ve beraberlik göstererek, Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerimizde forma giyen yerli ve yabancı oyuncuları, "Yıldızlar Karması" adı altında dayanışma maçıyla bir araya getirdi. Başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Şehitlere Saygı Maçı, Yerli Yıldızların Yabancı Yıldızlara karşı 4-3 galibiyetiyle sonuçlandı.

22 Aralık 2016 tarihinde, BJK Vodafone Arena'da oynanan dayanışma maçından elde edilen tüm gelir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığı ile terör saldırılarında Şehit ve Gazi olan vatandaşlarımızın ailelerine bağışlanacaktır. Organizasyon, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşti.

http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/68471/bu-millet-teroru-bir-ve-beraber-olarak-bitirecek.html

“Liseliler Destanı Yazıyor”

“Liseliler Destanı Yazıyor”

Ülkemizde yaşanan darbelere dikkat çekmek ve 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin yaşattığı travmanın genç nesiller üzerindeki etkisini anlamak amacıyla; Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Türk Dil Kurumu iş birliği ile resmî ve özel tüm ortaöğretim (lise ve dengi okullar) okul ve kurumlarında okuyan öğrencilere yönelik Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Millî İrade Zaferi” konulu deneme, hikâye ve şiir yazma yarışması düzenlendi.

Yarışmada; Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yaklaşırken, kaynağını milletten almayan, millet ve devlete karşı girişilen hiçbir hareketin meşru olmadığına dikkat çekmek ve gençleri millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı/olamayacağı hususunda bilinçlendirmek, ana amaç olarak belirlendi.

“Liseliler Destanı Yazıyor” üst başlığı ile Türkiye genelindeki lise ve dengi okullardaki öğrenciler arasında yapılan yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü verilerine göre tüm il ve ilçelerden 6.000 öğrenci katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart 2018 tarihinde “Liseliler Destanı Yazıyor” konulu deneme, hikâye ve şiir yazma yarışmasının, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Ayrıntılı bilgi için:

http://www.tded.org.tr/liselilerdestaniyaziyor

7. Boğaziçi Zirvesi

7. Boğaziçi Zirvesi

“Küresel Gelecek, Küresel Hedefler” temasıyla gerçekleştirilen zirve, tüm dünyadan siyasi temsilcileri, iş adamları ve kadınlarını, yeni girişimcileri, ekonomik teşekkülleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmiş ve sonuç odaklı yeni stratejik iş birlikleri sağlamıştır.

7. Boğaziçi Zirvesi, Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından 29 Kasım-1 Aralık 2016 tarihlerinde, İstanbul Four Seasons Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilmiştir.

http://bogazicizirvesi.org/tr/default.asp

Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi

Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi

17-19 Ekim 2016 tarihleri arasında, Adalet Bakanlığının düzenlendiği, hukuk alanındaki sorunların değerlendirilmesi ve ülkeler arasındaki adlî iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilmiştir.

http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/53650/musul-operasyonu-turkiye-operasyonda-da-masada-da-olacak.html

Dünya Enerji Kongresi 2016 İstanbul

Dünya Enerji Kongresi 2016 İstanbul

Dünya Enerji Konseyi’nin en önemli etkinliği olan “Dünya Enerji Kongresi” katılımcıların enerji sorunlarını ve çözümlerini küresel bir bakış açısıyla daha iyi anlayabilmeleri için düzenlenen en önemli uluslararası enerji kongresidir.

9-13 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi’nin ana teması “Yeni Ufukları Kucaklamak” olarak belirlenmiştir.

Enerjinin geleceğini bugünden inşa edecek olan liderlere bu defa İstanbul ev sahipliği yapmıştır.

23. Dünya Enerji Kongresi; Dünya Enerji Liderleri, Geleceğin Enerji Liderleri ve Enerji Üçlemi zirveleri gibi özel oturumlarla dünyanın her yerinden gelen; ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde sürdürülebilir enerji sunmak için seçenekler arayan Enerji Bakanları, iş, finans ve akademi dünyasının liderleri arasında diyalog oluşturulmayı sağlamıştır.

23. Dünya Enerji Kongresi’nde, sanayinin önde gelen liderleri, uluslararası örgütler, medya kuruluşları, üniversiteler ve enerji sanayii birliklerinden gelen, 10.000’den fazla enerji lideri; Doğu ve Batıyı, geçmişi ve geleceği birbirine bağlayan ve bir köprü olan eşsiz şehir İstanbul’da bir araya gelmiştir.

http://www.wec2016istanbul.org.tr/about-us-tr-tr/world-energy-congress-2016-istanbul-tr-tr/

http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/53541/turkiyeye-guvenen-ulkemize-yatirim-yapan-asla-pisman-olmayacak.html

EXPO 2016 Antalya

EXPO 2016 Antalya

160 yıllık EXPO tarihinde Türkiye ilk kez bir EXPO’ya ev sahipliği yaptı. EXPO 2016 Antalya 23 Nisan - 30 Ekim 2016 tarihleri arasında 191 gün boyunca Antalya/Aksu ilçesi sınırları içerisinde kurulan 1.100 dönümlük sergi alanında gerçekleştirilmiştir.

Teması “Çiçek ve Çocuk”, sloganı “Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya” olan EXPO 2016 Antalya ile ülkemiz; eşsiz tarihi ve kültürel mirasını, biyoçeşitlilik yönünden zenginliğini, tarımsal ve ekonomik potansiyelini Dünya’ya tanıtma imkânını sağlamıştır.

http://www.expo2016.org.tr

http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/43690/expo-2016-antalya-osakada-duzenlenen-expodan-sonra-kendi-alaninda-en-yuksek-katilimli-sergi-olarak-tarihe-gecti.html

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi

Zirve’nin gayesi şehir ve insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının, benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurmalarına ve iş birliği geliştirmelerine destek olmaktır. Amaçları arasında iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına zemin hazırlamak, ortak projelerin geliştirilmesini ve bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik fon temin etme çalışmalarını teşvik etmek, bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak aktarılmasına olanak sağlayan uluslararası bir platform oluşturmak olan zirve için uzun süredir çalışmalar yürütülmektedir.

Günümüzün ekonomik ve sosyal koşullarında, yerel sorunların küresel bir perspektifle çözüme kavuşturulması için uluslararası iş birliği gereklidir. Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’nin bir diğer hedefi de yerel ölçekte uygulanan iyi örneklerin bilinirliğinin sağlanması olacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Kent Merkezi Derneği’nin proje ortağı olduğu ve Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen zirve, 20-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Zirvede 60 ülkeden 157 sivil toplum kuruluşu ve üniversite temsilcisi, 17 konu başlığı altında 35 panelde sunum yaptı. Bunun yanı sıra 200'den fazla yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşunun da zirveyi takip etti. Ayrıca zirvenin gerçekleştirileceği alanda oluşturulan yaklaşık 2 bin 400 m² alanda katılımcı sivil toplum kuruluşlarının stantları yer aldı. Bu alanda katılımcılara bire bir görüşme imkânları sağlanarak topluma fayda sağlayabilecek projelerin hayata geçmesine vesile olundu.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.sivilsehir.org

Altın Sayfalar / Golden Pages Sergisi

Altın Sayfalar / Golden Pages Sergisi

Türkiye’de gerçekleştirilen ilk küfi sayfalar sergisi olma özelliğine sahip olan Altın Sayfalar/Golden Pages Sergisi; son zamanlarda çatışmalar ekseninde anılarak oluşturulmaya çalışılan şiddet içerikli İslam algısına karşı, İslam’ın tarih boyunca sanat ve estetik alanındaki yansımalarını göstererek İslam Medeniyetinin doğru öğrenilmesini sağlamak ve bu çerçevede toplum ve sanat çevrelerinde farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmiştir.

Sergi, 05 Mart-10 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul Türk İslâm Eserleri Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir.

http://iksp.net/sergi-hakkinda.php?sergi=kufi

Kut’ül Amare Zaferi'nin 100. Yılı

Kut’ül Amare Zaferi'nin 100. Yılı

Kut’ül Amare, Birinci Dünya Savaşı'nda Halil Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusunun, bugün Irak sınırları içinde bulunan Kut bölgesindeki savaşta, Britanya askerlerine karşı tarihî zafer kazanılan muharebelerden biri olarak bilinmektedir.

Kut’ül Amare Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 29 Nisan 2016 tarihinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda anma töreni düzenlenmiştir.

Merhamet ve Adalet Konulu Kısa Film Yarışması

Merhamet ve Adalet Konulu Kısa Film Yarışması

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Merhamet ve Adalet” temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması ile Peygamber Efendimizin insanlığın kurtuluşu için emrettiği merhamet ve adalet kavramları ekseninde genç neslin düşündürülebilmesi, bu amaçla filmlerin hazırlanabilmesi ve bu eserlerin insanlığın hizmetine sunulabilmesi hedeflenmiştir.

“Merhamet ve Adalet” temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda dereceye girenlerin ödülleri 08 Mayıs 2016 tarihinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine tevdi edilmiştir.

Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi

Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi

Türkiye’nin ilk İslam sanatları hakkındaki tematik özelliğe sahip ve özel teşebbüs ile Süleymaniye Camii müştemilatı içerisinde yer alan Siyavuş Paşa Medresesi’nde 02.01.2016 tarihinde Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi’nin açılışı yapılmıştır.

Proje kapsamında, Türkiye ve dünyanın en önemli hat ve tesbih eserlerinden oluşan koleksiyon, İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı aracılığıyla sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur.

Dünya Turizm Forumu

Dünya Turizm Forumu

World Tourism Forum (Dünya Turizm Forumu), dünya turizmine yön veren liderlerin, global şirketlerin CEO’larının, sektör profesyonellerinin, ülke tanıtım ofisleri başkanlarının katılımı ile 4-6 Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Turizm Forumu’na, 40 ülkeden yaklaşık 7 bin tur operatörü, acente ve otel temsilcisi katılırken, zirvenin ana gündem maddelerinden birini de sektörün yeni pazarı “Afrika” oluşturdu.

Turizmin Davosu olarak tanımlanan forumda ayrıca destinasyon pazarlaması, turizm yatırımları, online turizm, siyasetin turizme etkisi, sağlık turizmi, alışveriş turizmi, lüks konseptler, sürdürülebilir turizm, uluslararası spor organizasyonları, turizm ve medya, turizm sektörü ve inovasyon, teknoloji ve akıllı yatırımlar konuları ele alındı.

Forumda, “Dünyada Turizm Oskarları” olarak adlandırılan ve uluslararası değerlendirme komitesi tarafından belirlenen 32 kategoride “World Tourism Awards” ödülleri de törenle sahiplerini buldu.

http://www.worldtourismforum.net/

Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses Mitingi

Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses Mitingi

Sivil Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı “Milyonlarca Nefes, Teröre Karşı Tek Ses” mitingi 20 Eylül 2015 tarihinde Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirildi.

Kuzey Van Gölü Selçuklu Bölgesi Kültürel Projesi

Kuzey Van Gölü Selçuklu Bölgesi Kültürel Projesi

Ahlat ve yakın çevresindeki Selçuklu tarihî ve kültürel mirasının korunup geliştirilmesi temelinde sosyo-kültürel ve fiziksel gelişmeleri sağlayacak "Selçuklu Bölgesi Kültürel Temalı Gelişme ve Eylem Planı", Cumhurbaşkanlığı himayesinde tamamlandı.

Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Malazgirt ve Erciş’i kapsayan çalışma, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, bakanlıklar arası bir komite tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sekretaryası aracılığıyla yürütülecek. Proje sonucunda, Van ve Bitlis illerini kapsayan bölgede, kültürel ve tarihî öğeler esas alınarak kültür ve turizmin geliştirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası Kooperatifler Birliği Küresel Konferansı ve Genel Kurulu

Uluslararası Kooperatifler Birliği Küresel Konferansı ve Genel Kurulu

1895 yılından bu yana ICA’ya (International Cooperative Alliance) bağlı ulusal kooperatif birliklerinin daveti ile her iki yılda bir farklı ülkede düzenlenen Uluslararası Kooperatifler Birliği Küresel Konferansı ve Genel Kurulu’nun 44 üncüsü Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de ilk defa 10-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 2015 ICA Genel Kurulu ve Küresel Konferansına 94 ülkeden yaklaşık 1 milyar kooperatif ortağını temsilen yerli ve yabancı yaklaşık 1500 delege katılmıştır.

http://www.turkey.coop

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi

Osmanlı Devleti altı yüz yılı aşkın bir süre ve geniş bir coğrafyada devam eden hâkimiyeti döneminde bu geniş coğrafyanın tümüne şamil olacak şekilde zengin bir arşiv mirasının ortaya çıkmasını ve bu mirasın muhafazasına büyük önem vererek bugünlere ulaşmasını sağlamıştır. Bu mirasın büyük bir kısmı ülkemiz arşivlerinde olmakla birlikte diğer bir kısmı ise, Osmanlı coğrafyasından ayrılan ve bugün her biri bağımsız olan ülkelerin arşivlerinde bulunmaktadır.

Kongrede, Osmanlı Devleti’nden intikal eden arşiv mirasını bünyesinde bulunduran devletler ve kurumları ortak kültür, tarih ve medeniyet anlayışıyla bir araya getirilmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi. Böylece ortak değerlerimizin ortaya konulması, değerlendirilmesi, paylaşılması ve ilim dünyasına kazandırılması noktasında önemli bir adıma imza atıldı.

Kongre; birleşme ve bütünleşmeyi sağlayarak ortak hareket edebilme kabiliyetini gösteren kurum ve üniversitelerin iş birliğine zemin hazırlayarak, dünya tarihinin yeniden ve doğru olarak değerlendirilmesine olanak sağlayacak diyalogun da oluşmasına öncülük etti.

Ayrıca, katılım gösteren devletler ve kurumlarla ortak eğitim, teknoloji geliştirme ve arşiv uygulamaları konularında da iş birliği sağlanırken ve kurumlarımızı uluslararası standartlarda modern bir yapıya kavuşturmak için de kongre önemli bir misyon üstlendi.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tkgmkongre2017.org/

Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması

Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması

Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın girişimleriyle 1992 yılında başlattığı burs programının 25. yıl dönümünde, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye’de çeşitli üniversitelerde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunları “Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması” programıyla İstanbul’da bir araya getirdi.

“Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması” projesine ilişkin toplantı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 25 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da yapıldı ve programa dünyanın dört bir yanından mezunlar katıldı.

IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF’in 13’üncüsü, 9-12 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İlk kez Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen fuar geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Fuara 67 ülke ve iki uluslararası kuruluştan 133 heyete mensup toplam 637 heyet üyesi katıldı. Organizasyonda 47 imza töreni ve 5 ayrı toplantı düzenlendi. Fuarı sektör profesyonellerinin yanı sıra gaziler, şehit / gazi yakınları ve üniversite öğrencileri dâhil olmak üzere yaklaşık 80.000 kişi ziyaret etti. Başta Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere toplam 2 bin 240 planlı iş görüşmesi yapılarak uluslararası çok sayıda anlaşma da gizli ve açık olarak yapıldı.

Savunma Sanayi ihtiyaçlarımızı her geçen gün iç pazarımızdan ve yüzde yüz yerli üretimden karşılamaya çalışmaya yönelik çalışmalar göz doldururken, birçok silah sisteminin prototipleri sergilendi ve ülkemizin gelişmiş silah ve donanım konusunda eriştiği seviye ortaya kondu.

Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu

Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen 2017 Kudüs Yılı Etkinlikleri kapsamında “Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu” 29-30 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Cevahir Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen sempozyum ile 400 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan Kudüs’ün kültürel ve inanç yaşamımız üzerindeki etkileri tarihsel bir perspektif ile akademik düzlemde ele alındı. Bütün semavi dinlerin kutsalı olan Kudüs’ün önemi ortaya konuldu.

2017 yılı boyunca düzenlenen Kudüs Etkinlikleri ile dünya ölçeğinde bir barış için, 400 yıl boyunca Osmanlı yönetiminde barış ve huzur coğrafyası olan, Kudüs’te barış sağlanması gerektiği vurgulandı ve daha çok Müslümanın Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmesi hedefine ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi.

2017 Türk Dili Yılı Etkinlikleri

2017 Türk Dili Yılı Etkinlikleri

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen 2017 Türk Dili Etkinlikleri; dünyanın sayılı dillerinden birisi olan ve binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip Türk dilinin, son yüzyılda geçirmiş olduğu değişimler sebebiyle yaşanan kimi olumsuzluklara kamuoyunun dikkatini çekebilmeyi amaçlamaktadır.

2017 Türk Dili Yılı Etkinlikleri kapsamında başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları tarafından, millî birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmez teminatı olan Türkçe’nin; doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması için 2017 yılı boyunca bilimsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması

Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması

Çekmeköy Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen uluslararası kısa film yarışmasının bu yılki teması, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan işgalci, terörist darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği vatanperver duruştan hareketle “İhanet ve Direniş-15 Temmuz” olarak belirlendi.

Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın amacı, 15 Temmuz gecesi yaşanan bu ihanete karşı gösterilen binlerce ayrı direniş hikâyesini ve direniş ruhunu, hazırlanacak kısa filmlerle kayıt altına alarak kalıcı hâle getirmesi amaçlandı. Yarışmanın uluslararası düzenlenmiş olması 15 Temmuz’da yaşanan bu ihanet girişiminin farklı sinema sanatçılarının bakış açısıyla yorumlanmasını da sağlandı. Yarışmada aynı zamanda “ihanet ve direniş” olgusunun farklı sosyal, kültürel, sanatsal ve doğa olayları üzerinden anlatılabilmesi amaçlandı.

Hazırlanan kısa filmlerin başvurusunun www.ihanetvedirenis.com adresinden yapıldığı yarışmanın gala ve ödül töreni, 13 Temmuz 2017 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Web Adresi: www.ihanetvedirenis.com

Aşmak İçin Harek(ET)

Aşmak İçin Harek(ET)

“Aşmak İçin Hareket” kampanyası, engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getirerek; sağlıklı bir beden için 100.000 engelli ile 100.000 engelsiz bireye aynı anda spor yaptırmayı, okul öncesi engelli çocukları rehabilitasyon amaçlı fiziksel aktivite ve sportif etkinliklerin içine çekmeyi, engellilerin spor yapabileceği konusunda mevcut bilinçli kitle sayısını iki katına çıkarmayı, engellilerin sporla topluma daha kolay uyum sağlayacağı konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve “engelleri” her anlamda yıkmayı amaçlamaktadır. Kampanya ile engelli ve engelsiz gençlerimizin sosyal uyumları güçlenecek, yaşam standartları gelişecek, engelli bireylerin toplumdan uzaklaşmalarına izin verilmeden toplumun merkezinde, hayatla iç içe olmaları sağlanacaktır.

Uygulama sırasında engelli çocuk ve gençlerin yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilerek, branşlarının temel teknik becerileri öğretilecek ve ilgili branşlara kanalize edilecektir.

“Aşmak İçin Hareket” kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımız www.asmakicinhareket.com adresinden kayıt yaptırarak kampanyaya dâhil olabilirler.

17. Dünya Sağırlar Kongresi (WFD)

17. Dünya Sağırlar Kongresi (WFD)

17. Dünya Sağırlar Kongresi, Türkiye’de ilk defa İstanbul’da gerçekleştirildi.

Organizasyonun adaylık sürecinde İstanbul; Berlin ve Mexico City şehirlerini geride bırakarak kongreye ev sahipliği yapma hakkını elde etmiştir.

Dünya Sağırlar Kongresi, temel olarak sağır bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitesinin arttırılması konusunda ülkeler arası bilgi alışverişini amaçlamaktadır. Ülkemizde yaklaşık 6 milyon, dünyada 360 milyon sağır yaşamaktadır. Her bir sağır kişinin ailesinin 4 kişi olduğu gibi bir minimal rakam üzerinden bile çarpan etkisi olarak oldukça yüksek seviyede bir nüfus ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla her kongrede dünyanın dört bir yanından binlerce sağır ve işiten uzman katılımcı deneyimlerini paylaşma fırsat bulmaktadır. Bunun yanı sıra her kongre, gerçekleştirildiği dönem ve koşullar göz önünde bulundurularak belirlenen farklı bir ana tema altında gerçekleşmektedir. Bu senenin teması “İnsan Çeşitliliğinin Güçlendirilmesi”dir.

17. Dünya Sağırlar Kongresi, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu tarafından 28 Temmuz – 1 Ağustos 2015 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

http://www.wfdcongress2015.org/?lang=tr&page=homepage

Tarihsel Veriler Temelinde 100. Yılında 1915 Olaylarına Hukuki Bakış Uluslararası Sempozyumu

Tarihsel Veriler Temelinde 100. Yılında 1915 Olaylarına Hukuki Bakış Uluslararası Sempozyumu

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 08.05.2015 tarihinde gerçekleştirilecek Tarihsel Veriler Temelinde 100. Yılında 1915 Olaylarına Hukuki Bakış konulu sempozyum düzenlenmiştir.

Bu sempozyumla birlikte, 1915 olaylarının 100. yıl dönümünde, sözde Ermeni soykırımını destekleyen çevrelerin daha yüksek sesle dillendirecekleri iddiaların asılsızlığı bilimsel görüşlerle ortaya konulmuştur. Öte yandan, soykırım iddialarına bağlı olarak dile getirilen tazminat ve toprak talebi meseleleri de, hukuksal olarak ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının da yer aldığı sempozyum, 24 Nisan 2015 tarihinde, sözde “soykırım” iddialarının 100. yıl dönümü münasebeti ile ortaya atılan geniş çaplı iddialara da akademik bir cevap niteliğindedir.

Detaylı Bilgi : http://www.ybu.edu.tr/hukuk/content_detail-258-1063

22. Dünya Petrol Kongresi (WPC) 2017

22. Dünya Petrol Kongresi (WPC) 2017

Dünya Petrol Kongrelerinde sektörel gelişmeleri birinci ağızdan takip edebilmek; sektörel çerçevede, arama, üretim, geliştirme, taşımacılık, rafinaj, pazarlama, fiyatlandırma, çevre, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, insan kaynakları, gençlerin sektöre kazandırılması, jeopolitika, eğitim ve benzeri konuları ele alabilmek amaçlandı.

Dünya Petrol Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından yürütülen ve Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 22. Dünya Petrol Kongresi, 9-13 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

http://www.22wpc.com

6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu (6. WFER)

6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu (6. WFER)

Dünya Enerji Düzenleme Forumu (World Forum on Energy Regulation), enerji düzenlemesi alanında dünyanın önde gelen konferansıdır. Dünyada enerji regülasyonu konusunda enerji düzenleyicileri ile enerji piyasasındaki paydaşları bir araya getiren forum, bilgi ve deneyim paylaşılması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Forum, dünya enerji piyasalarında oldukça saygın ve bilinen bir yere sahiptir.

Forum, dünyada enerji sektöründe faaliyet gösteren bölgesel düzenleyici birliklerin ortak çabasının ürünü olarak düzenlenmektedir. Bugüne kadar beş forum düzenlenmiştir. 6. forum EPDK'nın başkanlığında ve ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 25-28 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul'da toplanmıştır.

Türkiye, geçtiğimiz son on yıllık süreçte enerji piyasalarının serbestleştirilmesi açısından önemli mesafeler kaydetmiş, doğu ile batı arasında güvenilir bir enerji koridoru sağlayan anahtar bir oyuncudur.

Dünya Enerji Düzenleme Forumu'nun önemine ve İstanbul'un foruma ev sahipliğiyle, enerji piyasası aktörleri ile bu aktörleri yönlendiren enerji düzenleyicileri arasındaki iş birliğinin tezahürü açısından bir model oluşturmuştur. Forumun İstanbul'da toplanması, enerji piyasalarını henüz serbestleştirmemiş ve bu bağlamda henüz düzenleme pratiği bulunmayan ya da bu sürecin oldukça başlarında olan ülkelerin ilgisinin çekilmesine imkân sağlamıştır.

Detaylı Bilgi için: http://www.wfer2015.org/?lang=tr

İlgili Haber: http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/32338/enerji-bir-rekabet-unsurundan-cok-bir-is-birligi-unsuru-olmalidir.html

1. Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu

1. Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Malezya Uluslararası İslami Vakıf Enstitüsü tarafından İstanbul’da, 8-9 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen 1. Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşmiştir.

Forum 15 Nisan 2016’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Zirvesi’nin tavsiyesiyle Filistin’in başkenti Kudüs şehri ve çevresinin iktisadi gelişimine destek olmak amacıyla vakıfların gücünün artırılması başlığı ile düzenlenmiş olup, programda; ülkelerin, özel sektörlerin, kişilerin ve kurumların yardımıyla Filistin halkının topraklarında desteklenmesi üzerinde durulmuştur.

Foruma; üye ülkeler, vakıflar, hayır ve insani yardım kuruluşları ile Müslüman ülkelerden vakıf ve vakıf mallarının geliştirilmesi alanında çalışmalar yapan birçok uzman kurum katılmıştır.

Ayrıntılı bilgi için:

http://www.kudusvakiflari2017.org/tr/

16. Yüzyıl Dâhisi Matrakçı Nasuh Projesi

16. Yüzyıl Dâhisi Matrakçı Nasuh Projesi

Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemi padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan Matrakçı Nasuh; tarih, matematik, resim, şiir, felsefe, hat, minyatür ve savaş sanatı alanlarında ün kazanmış ve sayısız eser bırakmış tarihi bir kişiliktir.

Ölümünün 450. yılında Matrakçı Nasuh, UNESCO 2014-2015 anma ve kutlama yıldönümleri kapsamında anılmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği “16. Yüzyıl Dâhisi Matrakçı Nasuh” projesi UNESCO tarafından da kabul görmekte ve desteklenmektedir.

Proje kapsamında, ulusal ve uluslararası platformlarda Matrakçı Nasuh’u; sergi (çini, minyatür, hüsn-ü hat, resim), belgesel film, kitap, panel, müzik albümü disiplinlerinde anmak, anlamak ve aktarmak amaçlanmaktadır.

Saraybosna, Belgrad, Roma, Paris, Viyana, İstanbul, Ankara, Tokyo ve Newyork da gerçekleştirilecek olan proje Kanuni Sultan Süleymanın vefat ettiği topraklarda Macaristan Budapeşte de sona erecektir.

www.matrakcinasuh.com